messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.นิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0823876945
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.นิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0823876945
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
แบบประเมิน EIT 2567

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการถักเปลญวนจากห่วงเศษผ้ายืด ณ.อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคมห้วยผึ้ง จัดกิจกรรม วันสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร
วันที่ 19 เมษายน 2567 แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ดำเนินการรับซื้อขยะจากสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2567
โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ (ภ.ด.ส.๑)
งานโรงเรียนผู้สูงอายุ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผู้ชนะซื้อชุดสาธิตการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ขออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 063-027-4550
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 063-027-4550

สถิติ sitemap
วันนี้ 62
เดือนนี้1,838
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)42,289
ทั้งหมด 251,993


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ