messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 19
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 61
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 92
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 241
แผนการจัดหาพัสดุ-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 254
แผนการจัดหาพัสดุ-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 272
ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 264
แผนรายงานปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 261
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1