messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 54
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 257
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 224
ข้อบัญญัติ ประจำปี2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 211
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2558 | เปิดอ่าน : 218
ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ปี 2557 ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2557 | เปิดอ่าน : 231
ข้อบัญญัติประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2557 | เปิดอ่าน : 218
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1