messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ห้องน้ำ อบต.นิคมห้วยผึ้ง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศผู้ชนะซื้อชุดสาธิตการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมดูดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 6 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 23
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 38
ขออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 67
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.แยกบ้านนายพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อเติมห้องน้ำด้านหลังพร้อมห้องเก็บของ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.นาอุดม-เหล้าสีแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสริมผิวจรจรแอดฟันติก ม.๑๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซอยข้างปั้มเจ๊กยง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สนามฟุตซอล ม.๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สนามฟุตซอล ม.๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ธนคารน้ำใต้ดินระบบปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบปิดบ้านห้วยฝา ม.๑๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.ซอยสวนกำนันอดุล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ธนคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 346
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.แยกบ้านนาหัวเมย-หนองหัวช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 402
ประการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายรอบบ้าน หมู่ ๑๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
1 - 20 (ทั้งหมด 76 รายการ) 1 2 3 4