องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) [20 มีนาคม 2566]
งานจัดเก็บรายได้ [10 มีนาคม 2566]
โครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลาน [24 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน [22 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1 [20 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี 2566 [20 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตูทางถนนและ พ.ร.บ. 100%ในระดับพื้นที่ [17 กุมภาพันธ์ 2566]
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม [10 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล [31 มกราคม 2566]
สืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าว เที่ยวเมืองสามอ่าง [25 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 91 รายการ)