messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2567[28 มิถุนายน 2567]
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการถักเปลญวนจากห่วงเศษผ้ายืด ณ.อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง[17 พฤษภาคม 2567]
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคมห้วยผึ้ง จัดกิจกรรม วันสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ [17 พฤษภาคม 2567]
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร[17 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 19 เมษายน 2567 แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ดำเนินการรับซื้อขยะจากสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2567[19 เมษายน 2567]
โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก[5 มีนาคม 2567]
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ (ภ.ด.ส.๑)[29 กุมภาพันธ์ 2567]
งานโรงเรียนผู้สูงอายุ[28 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ปี 2567[18 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 150 รายการ)