messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 240
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 245
คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 246
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง-3-ปี2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 250
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1