messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 51
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 94
find_in_page เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 44
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 231
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 251
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1