messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1