messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ขอเชิญชวนประชาชนที่เลี้ยงสุนัข และแมว ให้นำสัตว์ของท่านมาทำหมัน (ฟรี) ในวันที่18 มิถุนายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
คำสั่งแต่งตั้งเรื่องเจ้าหน้าที่รับเงินและเจ้าหน้าที่ออกเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย และ ประกาศประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 15
ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นสาธารณได้
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น (อถล) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประชาสัมพันธ์ ตราสัญญาลักษณ์และความหมาย อถล.
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "วันลดขยะเหลือศูนย์" (waste fiction competition) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
คำขอมีบัตรประจำตัว อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ (ภ.ด.ส.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 39
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตรค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ..... poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 28
รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง(กรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 45
การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 48
find_in_page ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 57
เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
1 - 20 (ทั้งหมด 127 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7