องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder พระราชบัญญัติ
insert_drive_file ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(ราชกิจจานุเบกษา ) poll
เผยแพร่วันที่ : 851446800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (ธันวาคม ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (พฤศจิกายน) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารขงราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ( ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารขงราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1