messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
image สถานที่ราชการควรรู้
ที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง
ชลประทาน
สำนักงานปศุสัตว์
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์
เทศบาลห้วยผึ้ง
ทางหลวงชนบท
หมวดการทาง
โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
สถานีตำรวจภูธรห้วยผึ้ง
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6
โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
รายละเอียด : โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที
ที่ตั้ง เลขที่ หมู่ที่ 2 บ้านนาอุดม ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 043-834277 โทรสาร 043-834277 www.nyk.ac.th