องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0630274550
นายพิชิต จันหาญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0931343284
นางสาวธนพร โคตร์พนม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0909130546
นายทองดี เพียรคราด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0651198261