messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทางทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 56
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 102
แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 212
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 238
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 247
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1