messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานแสดงงบฐานะทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 20
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 52
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 83
รายงานแสดงงบฐานะการเงิน 6 เดือนแรก ประจำประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 259
รายงานแสดงงบฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 246
รายงานแสดงงบฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 249
รายงานแสดงงบฐานะการเงิน 6 เดือนหลัง ประจำประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 253
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 254
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1