องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพสำนักงาน

การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง 100 หมู่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์ : 043-019957 โทรสาร : 043-019956 E-mail 6461403@dla.go.th
ลิ้งค์เว็บไซต์หน่วยงาน

แผนที่หน่วยงาน