messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ ๑๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 221
ประการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยฝา-โนนสวนแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายทางบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านภูเงิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 237
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนนอาาคา จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ม.๑๕ บ้านร่องแก่นคูณ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 249
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ห้วยฝายใหญ่ ม.๑๑ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 262
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนนอาาคา จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ม.๑๑ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 249
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนนอาาคา จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะบุ่งคำภู ม.๑๒ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 239
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนนอาาคา จ้างต่อเติมห้องทำงาน ด้านหลัง พร้อมห้องเก็บของ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 244
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม - บ้านเหล่าสีแก้ว ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 232
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านร่องแก่นคูณ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (เอกสาร 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 261
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านร่องแก่นคูณ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (เอกสาร 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 259
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฟุตซอล ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๑ บ้านคลองอุดม ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 281
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฟุตซอล ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๑ บ้านคลองอุดม ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ ๒ บ้านนาอุดม โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ปริมาตรดินขุด สระกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านภูเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ปริมาตรดินขุด สระกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านภูเงิน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพาณิชย์ จันทร์งาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘ หรืออมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตตร โดยวิธีเฉพาะเจาจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๔ เมตร ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 252
ประกาศผู้ชนะกาารเเสสนอราคา จ้างก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านนาหัวเมย - หนอองัวช้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 256
ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคสล.เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 257
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2