messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.นิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0823876945
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.นิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0823876945
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
แบบประเมิน EIT 2567

camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2567
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการถักเปลญวนจากห่วงเศษผ้ายืด ณ.อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคมห้วยผึ้ง จัดกิจกรรม วันสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร
วันที่ 19 เมษายน 2567 แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ดำเนินการรับซื้อขยะจากสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2567
โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ (ภ.ด.ส.๑)
งานโรงเรียนผู้สูงอายุ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ห้องน้ำ อบต.นิคมห้วยผึ้ง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview17

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 063-027-4550
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 063-027-4550

สถิติ sitemap
วันนี้ 36
เดือนนี้1,838
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)42,289
ทั้งหมด 251,993


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ