องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งด้ดำเนินการจัดกิจกรรม "การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100เปอร์เซ็นต์ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร และรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง นำโดย นายสมหวัง ไชยประโคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร / หน.ส่วนราชการ/ พนักงานส่วนตำบล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100เปอร์เซ็นต์ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร และรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้โพส : admin