ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8827 กส. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง