ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มในโครงการแข่งขันฟุตซอลคัพต้านยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง