ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง