ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะหน้าขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง