ชื่อเรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งเรื่องเจ้าหน้าที่รับเงินและเจ้าหน้าที่ออกเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย และ ประกาศประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ชื่อไฟล์ : 4rlStL2Fri105745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้