ชื่อเรื่อง : บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.๑)

ชื่อไฟล์ : vMOKj4IThu34559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QQkl4GzThu34606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้