messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 13 สายเลียบอ่างห้วยฝา ถึงบ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ 15 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed โครงการผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมควร หมู่ที่ 12 ถึงบ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 331
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1