องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
อบต.นิคมห้วยผึ้ง จัดเวทีประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่2
รายละเอียด : การปัญหา ความเดือดร้อน ขอประชาชน หมู่2 วันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม 2 -ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ อบต ติดตั้งไฟฟ้า(โชล่าเชลย์)
ผู้โพส : admin