องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ได้ดำเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน กับการใช้คุณธรรมในการทำงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้โพส : admin