องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
อบต.นิคมห้วยผึ้ง จัดเวทีประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 13
รายละเอียด : เรื่องการปรับปรุงและจัดทำแหล่งท่องเที่ยว อ่างห้วยฝา หมู่ 13 วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13
ผู้โพส : admin