messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร
รายละเอียด : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
ผู้โพส : admin